Despre Noi

Art. 5: – Scopul Asociatiei Judetene de Turism Botosani (AJT – BT), consta in:

a) reprezentarea, identificarea, promovarea, sustinerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice, profesionale, tehnice si juridice ale membrilor organizatiei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in plan judetean, national si international;

b)organizarea de proiecte si programe de si pentru tineret specifice categoriilor profesionale care se regasesc in domeniul de activitate al asociatiei si in industria de turism;

c)coordonarea, promovarea, mediatizarea si protejarea activitatilor,valorilor, intereselor comune ale membrilor asociatiei in relatiile acestora cu asociatiile si furnizorii de servicii profesionale;

d) asociarea institutiilor, tinerilor liber profesionisti si a persoanelor fizice sau juridice care au ca obiect de activitate, licenta in domeniul turismului, la nivel local, national si international;

e) Iniţierea de acţiuni / evenimente / proiecte cu tematică specifica pentru promovarea domeniilor asociatiei;

f) colaborarea cu instituţii, asociaţii, societăţi comerciale, unităţi de învăţământ, precum şi cu alte organizaţii sau persoane fizice în vederea optimizării activităţilor asociatiei

g) acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate la cererea agenţilor economici în vederea înfiinţării, reprofilării, tehnologizării, clasificării şi reclasificării unităţilor din domeniul turistic

h) Înfiinţarea de centre de învaţămant, formare şi pregătire de si pentru tineret;

Art.6: – Obiectivele principale Asociatiei Judeteane de turism Botosani (AJT – BT), sunt urmatoarele:

1) reprezinta, promoveaza, apara si sustine interesele economice, tehnice, profesionale si juridice ale membrilor sai, sustinand libertatea de actiune a acestora in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

2) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membri;

3) initiaza programe de dezvoltare a afacerilor, fiind consultate de autoritatile statului la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare si cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

4) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;

5) informeaza opinia publica si institutiile statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicarilor asociatiei;

6) asigura pentru membrii sai informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;

7) acorda ajutor si credit mutual membrilor sai;

8) sustine initiative legislative si propune reglementari tehnico-administrative necesare mentinerii si dezvoltarii activitatii patronale, consolidarii structurilor tripartite de conducere si de dialog social, precum si drepturilor profesionale ale membrilor;

9) combate prejudiciile cauzate membrilor, prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri administrative, precum si fenomenele de concurenta neloiala;

10) incurajeaza invatamantul profesional si contribuie la cresterea nivelului de calificare profesionala in turism, prin dezvoltarea de activitati de formare, evaluare si certificare de personal;

11) vegheaza ca activitatea in domeniul turismului sa fie exercitata numai de persoane fizice sau juridice care poseda licenta de turism eliberata de organele legale;

12) sustine, prin reprezentantii sai alesi de Adunarea Generala, interesele membrilor si ale turismului in general fata de institutiile statului si fata de celelalte organisme cu atributii in domeniu;

13) exercita atributiile stabilite de lege si de prezentul Statut, direct si prin Consiliile Filialelor Regionale ale Asociatiei;

14) activeaza in organismele si in comisiile autoritatilor de profil ale statului pentru acordarea, refuzul, retragerea sau suspendarea autorizatiilor/licentelor agentiilor de turism;

15) sprijina si faciliteaza legaturile intre membrii organizatiei, precum si intre acestia si reprezentantii autoritatilor publice, pentru rezolvarea problemelor privind evidenta contabila, impozitarea, problemele sociale, aplicarea legislatiei, promovarea turistica etc.;

16) organizeaza o Comisie de Etica Profesionala care sa medieze eventualele neintelegeri ce pot aparea intre membri si alte probleme de interes general;

17) apara si promoveaza profesiile: agent de turism, ghid de turism, agent de ticketing etc. pe langa organizatiile si institutiile de invatamant nationale, precum si pe langa organizatiile internationale de profil;

18) organizeaza stagii si seminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai in tara si in strainatate;

19) editarea si tiparirea publicatiilor de specialitate, a lucrarilor de sinteza, a studiilor documentare etc. din domeniul sau de activitate;

20) infiinteaza si administreaza, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii asociatiei, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta;

21) sprijina membrii in realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul statut, precum si a celor prevazute de actele normative in vigoare, fara sa se implice in politica comerciala a membrilor sai;

22) reprezinta membrii sai in asociatiile si forurile Uniunii Europene si in alte organisme judetene, nationale, internationale si interne in domeniu.

23) redactarea de proiecte viabile pentru formarea si perfecţionarea resurselor umane si a specialistilor din domeniul turistic cat si încheierea de parteneriate cu autorităţile statului şi a altor reprezentanţi ai societăţii civile, pentru stabilirea direcţiilor, conceptelor şi actelor normative de interes pentru educaţia, cercetarea şi dezvoltarea turismului regional si a categoriilor profesionale din acest domeniu, prin participarea la implementarea de standarde/proceduri de lucru moderne;

24) organizarea sau, după caz, sprijinirea organizării de către agenţii economici a unor acţiuni / proiecte, în urma semnării unui contract de parteneriat sau colaborare, cum ar fi: concursuri profesionale, expoziţii, schimburi de experienţă, conferinţe, simpozioane;

25) realizarea de materiale de informare: reviste de specialitate, filme, pliante, albume, afişe, cataloag de prezentare;

26) organizarea / prestarea de servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr.129/2000 si organizarea programelor de formare profesională, in concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional si international

27) organizarea de delegaţii oficiale care să participe la evenimente judetene, nationale si internaţionale;

28) organizarea de echipe pentru evaluare, formate din profesionişti care să participe la evenimente tip competiţie;

29) participarea membrilor asociaţiei la diferite acţiuni interne, judetene, nationale şi internaţionale ;

30) participarea la diferite manifestări ale organizaţiilor judetene, naţionale şi internaţionale în care AJT – BT este membră cu drepturi depline sau doar membru simpatizant;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.